Strzelnica Klonowica

strzelnica-klonowica

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 8
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca na wol­nym po­wie­trzu w Au­gu­sto­wie „Klo­no­wi­ca” po­sia­da: 8 sta­no­wisk strze­lec­kich na 10 m, 15 m, 20 m, 25 m i 50 m, par­king, moż­li­wość gril­lo­wa­nia i ca­te­rin­gu, am­bo­na wi­do­ko­wa. Na strzel­ni­cy jest moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do eg­za­mi­nów strze­lec­kich. Zor­ga­ni­zo­wa­nia za­wo­dów strze­lec­kich i im­prez fir­mo­wych.

Kontakt
www: http://www.kuprzygodzie.pl/strzelnice.html
Tel: 698 623 965
E-mail: biuro@specochrona.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
Klonowica
16-300, Augustów
województwo Podlaskie