Strzelnica „Petruci”

Dostępna broń: Broń bocznego zapłonu pistolet/karabinek, broń centralnego zapłonu pistolet/karabin kaliber 5.45 do .45 (12mm), strzelba gładkolufowa, czarnoprochowce.

Ilość stanowisk: 15
Długość torów:  10, 15, 25, 30, 50, 75, 100, 110 m

Więcej informacji

Strzelnica Rybieniec

strzelnica rybieniec

Do­stępna broń: neu­ro­ba­li­stycz­nea, palna bocz­nego zapłonu (krótka i długa), palna cen­tral­nego zapłonu (krótka i długa), gład­ko­lu­fowa, auto­ma­tycz­na­
Ilość sta­no­wisk: 16
Dłu­gość torów: 25m, 50m, 100m, 3x15m, rzutki – trap

Więcej informacji

Strzelnica „Colt”

strzelnica colt
Dostępna broń: broń krótka bocznego i centralnego zapłonu, broń długa pneumatyczna i bocznego zapłonu (kalibry 4,5 mm; 5,6mm; 7,62 mm; 9mm oraz 0.38 specjal)
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 25

Więcej informacji