Strzelnica Rybieniec

strzelnica rybieniec

Do­stępna broń: neu­ro­ba­li­stycz­nea, palna bocz­nego zapłonu (krótka i długa), palna cen­tral­nego zapłonu (krótka i długa), gład­ko­lu­fowa, auto­ma­tycz­na­
Ilość sta­no­wisk: 16
Dłu­gość torów: 25m, 50m, 100m, 3x15m, rzutki – trap

Więcej informacji