Strzelnica „Combat Kragal”

Dostępna broń: Moż­li­wość /po uzgod­nie­niu/ strze­la­nia z każ­dego rodzaju broni: pal­nej-bojo­wej, spor­to­wej pneu­ma­tycz­nej, czarno-pro­cho­wej, maszy­no­wej. Strzel­nica posiada atest i dopusz­cze­nie do wszyst­kich jed­no­stek broni.
Ilość stanowisk: 7+3
Długość torów: 15/20/25 m

Więcej informacji

Strzelnica w Sosnowcu

strzelnica w sosnowcu
Dostępna broń: Glock 17, Walther P99, CZA 75/85, Bul M-5, CZ 100, CZ 97b, Heckler&Koch P30, Glock 17 + zabudowa „Hera”, Jerycho 941F, Sig Sauer P226, Sig Sauer P228, Para-Ordnance, Rossi .357, Heckler&Koch USP Expert, XDm, CZ 122, CZ Kadet, Margolin, Marlin, walther P22, Rewolwer Taurus 6′, Rewolwer Taurus 2′
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Więcej informacji

Strzelnica „Emjot”

emjot

Dostępna broń: broń kaliber .22 LR, broń kaliber 9 mm, broń kaliber 7.62, broń kaliber .357, broń kaliber 12/70, broń kaliber .32 S&W, broń kaliber .38 Special, broń kaliber 45 Auto
Ilość stanowisk: 11
Długość torów: brak danych

Więcej informacji

Strzelnica „CS24”

cs24
Dostępna broń: broń kaliber 22/5,6 mm, broń kaliber 9 mm, broń kaliber 7,62 mm TT, broń kaliber 38 Special, broń kaliber 357 Magnum, broń kaliber 45 ACP, broń kaliber 7,62 mm x 39 AK47, broń kaliber 223 Remington, broń kaliber 12/70 Breneka
Ilość stanowisk: 6
Długość torów: brak danych

Więcej informacji