Strzelnica Miejska Jędrzejów

Dostępna broń: broń krótka: Glock 17 9 mm, Glock 19 9 mm, Gloc­k19C 9 mm, Glock 34 9 mm, Sig Sau­er P226 9 mm, MAG 95 9 mm, P-83 WANAD 9 mm ma­ka­row, P-64 CZAK 9 mm ma­ka­row, WALTHER PPK 7,65 mm, CZ. 75 9 mm, CZ. 75 COMPAKT 9 mm, CZ. 92 6,35 MM, TT wz. 33 7,62mm, Re­vo­lver Tau­rus bra­zil 38 spe­cjal, Re­vo­lver Smith & Wes­son 640 Pro – 357 Ma­gnum; karabinki automatyczne: AK-47 7,62mm, AKMS 7,62mm, AKM 7,62mm, RPKS 7,62mm, Be­ryl wz. 96 5,56 mm. 223 Re­ming­ton, Tan­tal 5,45 mm; pistolety maszynowe: PPSz wz. 41 7,62 x 25, PPSz wz. 43 7,62 x 25, PM 84 P Glau­be­ryt 9 mm, PM 98 Glau­be­ryt 9 mm; strzelby: Moss­berg Ma­ve­rick 12/70, Im­pe­ra­tor 12/70, IŻ 12 12/70, Du­bel­tów­ka Mer­kel 12/70, Du­bel­tów­ka for­tu­na 16/70, Ka­ra­bi­nek Sa­va­ge Axis xp 308 Win; pistolety sportowe: Br­no mod. 1, Br­no mod. 2 E, Br­no 3, Br­no mod. 4, Strie­ła 3, Cz. 513 Far­mer, Mar­go­lin, Re­vo­lver Ar­mi­nIus HW5, Re­vo­lver Hs 23
Ilość stanowisk:  21
Długość torów: 9m, 120m

Więcej informacji