Strzelnica OSiR Rawicz

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: 6 stanowisk na strzelnicy kulowej + budynek strzelnicy pneumatycznej
Długość torów: strzelnica kulowa 50 m, strzelnica pneumatyczna 10 m

Więcej informacji