CWKS „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka – Strzelnica Kryta przy ul. Łazienkowskiej

cwks-legia-strzelnica-lazienkowska

Dostępna broń: broń długa, broń krótka, strzelba gładkolufowa
Ilość stanowisk: 13
Długość torów: 25 m

Opis
Obiekt przy ul. Ła­zien­kow­skiej to ca­ło­rocz­na kry­ta strzel­ni­ca ku­lo­wa oraz pneu­ma­tycz­na. Jest wy­po­sa­żo­na w 13 sta­no­wisk strze­lec­kich, z któ­rych każ­de po­sia­da sys­tem au­to­ma­tycz­ne­go trans­por­tu tarcz, umoż­li­wia­ją­cy strze­la­nie na dy­stan­sach 10, 15, 20 oraz 25 m.

Kontakt
www: http://www.strzelectwo-legia.pl
Tel: (22) 625 26 30
E-mail: kontakt@strzelectwo-legia.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9:00-20:00
sobota 10:00-18:00
niedziela 10:00-16:00

Adres
ul. Łazienkowska 3
00-449, Warszawa
województwo Mazowieckie