LKSH – Strzelnica LOK w Borowicy

strzelnica-lok-w-borowicy

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: 50 m

Opis
Człon­ko­wie Lu­bel­skie­go Klu­bu Strze­lec­twa Hi­sto­rycz­ne­go ma­ją do dys­po­zy­cji strzel­ni­cę LOK w Bo­ro­wi­cy. Strzel­ni­ca utrzy­my­wa­na jest ze skła­dek człon­ków Klu­bu. Tyl­ko człon­ko­wie LOK i ich go­ście mo­gą użyt­ko­wać strzel­ni­cę w Bo­ro­wi­cy.

Kontakt
www: http://lksh.strzelba.net
Tel:  brak danych
E-mail: lub.klub@gmail.com
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
Borowica
województwo Lubelskie