Strzelnica „AGVO”

strzelnica agvo
Informacje podstawowe
Dostępna broń: broń kaliber .38 spec, broń kaliber .22LR, bron kaliber 9mm, broń kaliber 45.ACP, broń kaliber .357 Magnum, broń kaliber 12/70, broń kaliber 9mm Makarow
Ilość stanowisk: 3 osie po 6 torów
Długość torów: brak danych

Opis
W bu­dyn­ku strzel­ni­cy znaj­du­ją się 3 nie­za­leż­ne osie strze­lec­kie, a tak­że sa­le kon­fe­ren­cyj­ne, klu­bo­we, ca­te­rin­go­we, a w naj­bliż­szym cza­sie po­ja­wi się tak­że sklep z bro­nią i amu­ni­cją. Strze­la­nie od­by­wa się do tarcz syl­wet­ko­wych lub pier­ście­nio­wych.

Kontakt
www: http://www.agvo.pl
Tel: (22) 499 63 58
E-mail: biuro@agvo.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 13:00-22:00
sobota 11:00-20:00
niedziela 10:00-18:00

Adres
ul. Puławska 561
02-844 , Warszawa
województwo Mazowieckie