Strzelnica Bydgoszcz – Narodowa Federacja Strzelecka

Dostępna broń: pisto­lety i rewol­wery, pisto­lety maszy­nowe, broń gład­ko­lu­fowa, kara­biny i kara­binki, kara­biny maszy­nowe.
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Dys­po­nu­jemy strzel­nicą w budynku dosto­so­waną do strze­la­nia z broni krót­kiej i innej broni strze­la­ją­cej amu­ni­cją pisto­le­tową. Orga­ni­zu­jemy też strze­la­nia na innych strzel­ni­cach dosto­so­wa­nych do uży­wa­nia broni dłu­giej na amu­ni­cję kara­bi­nową.

Dostępna broń
Pistolety i rewolwery:  7,62 mm pisto­let TT wz. 1933, 7,62 mm pisto­let CZ-52, 7,65 mm pisto­let CZ. 91 S (wer­sja samo­pow­ta­rzalna pm Skor­pion), 7,65 mm pisto­let Wal­ther PPK, 9 mm pisto­let PM Maka­row, 9 mm pisto­let P-64, 9 mm pisto­let P-83, 9 mm pisto­let CZ. 83, 9 mm pisto­let CZ. 75 B, 9 mm pisto­let CZ. 85, 9 mm pisto­let Vis wz. 1935, 9 mm pisto­let Wal­ther P-38, 9 mm pisto­let Wal­ther P-99, 9 mm pisto­let Norinco 77 B, 9 mm pisto­let Jeri­cho 941 F, 9 mm pisto­let Beretta 92SF, 9 mm pisto­let HK P2000, 9 mm pisto­let Glock 17 i 17 C, 9 mm pisto­let Glock 19, 9 mm pisto­let FN Brow­ning HP, 9 mm pisto­let FN Brow­ning HP DA, 9 mm pisto­let Tan­fol­gio P19, 9 mm pisto­let Sig Sauer P226S, 9 mm pisto­let Sig Sauer P228, 9 mm pisto­let MAG-95, 9 mm pisto­let Astra A-70, 11,43 mm pisto­let Colt M1911, .44 Magnum pisto­let Desert Eagle, .38 Spe­cial rewol­wer Rossi, .38 Spe­cial rewol­wer Tau­rus Ultra­li­ght, .38 Spe­cial rewol­wer Ruger SP-101, . 357 Magnum rewo­lery Tau­rus, . 500 SW Magnum rewol­wer Smith & Wesson Griz­zly.
Pistolety i rewolwery bocznego zapłonu: .22LR rewol­wery Rossi i Tau­rus, .22LR pisto­lety Smith & Wesson Model 422 i 622, .22LR pisto­lety Erma 452 i 752, .22LR pisto­lety Bersa i FEG.
Pistolety maszynowe: 7,62 mm pisto­let maszy­nowy PPSz wz. 1941, 7,62 mm pisto­let maszy­nowy PPS wz. 1943, 7,62 mm pisto­let maszy­nowy PPS wz. 1943/52, 9 mm pisto­let maszy­nowy PM-63 Rak, 9 mm pisto­let maszy­nowy PM-98 Glau­be­ryt.
Broń gładkolufowa: Mossbeg 500
Karabiny i karabinki: 7,62 mm kara­bin Mosin wz. 1891/30, 7,62 mm kara­bin samo­pow­ta­rzalny SWT–40, 7,62 mm kara­bin samo­pow­ta­rzalny Garand M1, 7,62 mm kara­binek M1 (M1 Car­bine), 7,7 mm kara­bin Enfield No1 Mk. III, 7,7 mm kara­bin Enfield No4 Mk. I, 7,7 mm kara­binek Enfield No5 Mk. I, 7,92 mm kara­binek Mau­ser 98k, 7,92 mm kara­binek Mau­ser 98k z celow­ni­kiem optycz­nym, 7,62 mm kara­bin wybo­rowy SWD, 7,62mm kara­binek auto­ma­tyczny AK i AKMS, .44 Magnum kara­binek Win­che­ster 92 (lever-action).
Karabiny maszynowe: 7,62 mm ciężki karabin maszynowy Maxim wz.1910, 7,62 mm karabin maszynowy PKM, 7,62 mm ręczny karabin maszynowy RPD, 7,62 mm ręczny karabin maszynowy DPM, 7,62 mm ręczny karabin maszynowy DP wz.28.

Kontakt
www: https://www.facebook.com/pages/Strzelnica-Bydgoszcz/1464522283794591
Tel: (52) 345 66 11
E-mail: nfs@nfs.pl
Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 10.00–20.00

Adres
ul.J.J.Śniadeckich 32
85-011, Bydgoszcz
województwo Kujawsko-Pomorskie