Strzelnica „Colt”

strzelnica colt
Dostępna broń: broń krótka bocznego i centralnego zapłonu, broń długa pneumatyczna i bocznego zapłonu (kalibry 4,5 mm; 5,6mm; 7,62 mm; 9mm oraz 0.38 specjal)
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 25

Opis
Strzel­ni­ca wy­po­sa­żo­na jest w pięć to­rów z au­to­ma­ty­ką tar­czo­wą, elek­trycz­nie usta­wia­ne tar­cze strze­lec­kie w od­le­gło­ściach 10, 15, 25 m. z pod­glą­dem wy­ni­ków strze­lań na mo­ni­to­rach. Przy­sto­so­wa­na jest do strze­la­nia z ka­ra­bin­ka spor­to­we­go, pi­sto­le­tu bocz­ne­go i cen­tral­ne­go za­pło­nu, o ka­li­brach 0,22 cal – 45 ma­gnum w po­zy­cji le­żą­cej, sto­ją­cej lub klę­czą­cej.

Kontakt
www: http://www.colt.w3wl.pl/index.html
Tel: (054) 232 59 62
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
Strzelnica jako obiekt jest czynna codziennie przez cały rok:
poniedziałek-piątek 10:00-21:00
sobota 12:00-21:00
niedziela 15:00-20:00
Istnieje możliwość uzgodnienia innych godzin użytkowania obiektu.
Tory strzeleckie czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00. Istnieje możliwość uzgodnienia innych godzin użytkowania torów strzeleckich.

Adres
ul. Słodowska 4a
87-800, Włocławek
województwo Kujawsko-Pomorskie