Strzelnica „CS24”

cs24
Dostępna broń: broń kaliber 22/5,6 mm, broń kaliber 9 mm, broń kaliber 7,62 mm TT, broń kaliber 38 Special, broń kaliber 357 Magnum, broń kaliber 45 ACP, broń kaliber 7,62 mm x 39 AK47, broń kaliber 223 Remington, broń kaliber 12/70 Breneka
Ilość stanowisk: 6
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca znaj­du­je się w obiek­cie Par­ku Wod­ne­go w Tar­now­skich Gó­rach. Sta­no­wi­ska strze­lec­kie są przy­sto­so­wa­ne rów­nież dla osób nie­peł­no­spraw­nych ru­cho­wo.

Kontakt
www: http://www.strzelnica-cs24.pl
Tel: 606 616 259, 601 696 313
E-mail: strzelnicacs24@gmail.com, citysport24@op.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 15:00-22:00
sobota, niedziela i święta 12:00-22:00

Adres
Obwodnica 8
42-600, Tarnowskie Góry
województwo Śląskie