Strzelnica „Czapla” Gdańsk

strzelnica czapla

Dostępna broń:
Pistolety kal..22lr: Hammerli Xesse, Margolin, S&W
Pistolety kal. 9mmM: P64, P83
Pistolety kal. 9mmPARA: Walther P-99, CZ 75 B, Sig Sauer P228, Glock 19
Pistolety: Parabellum P.08, VIS wz.35
Rewolwery kal..357Mag: HW-357 Hunter, Colt Python
Pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt kal. 9mmPARA
Ilość stanowisk: 2
Długość torów: 20 m

Opis
Strzel­ni­ca „Cza­pla” w Gdań­sku to ka­me­ral­na, dwu­sta­no­wi­sko­wa strzel­ni­ca kry­ta. Pod bacz­nym okiem do­świad­czo­nych in­struk­to­rów moż­na na­uczyć się strze­lać lub udo­sko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści.

Kontakt
www: http://www.czapla-bron.pl/gdansk
Tel: (58) 347 02 40
E-mail: biuro@czapla-bron.pl, strzelnica@czapla-bron.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10:00-18:00

Adres
ul. Matejki 6
80-232, Gdańsk
województwo Pomorskie