Strzelnica Kartuzy

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Kar­tu­ska Strzel­ni­ca ofe­ru­je opie­kę wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych tre­ne­rów, po­moc ze stro­ny li­cen­cjo­no­wa­nych za­wod­ni­ków, wła­sną broń, tar­cze i śrut, wy­jaz­dy na strzel­ni­ce ku­lo­we, licz­ne za­wo­dy strze­lec­kie, świe­tli­cę wy­po­sa­żo­ną w rzut­ki i nie tyl­ko.

Kontakt
www: brak danych
Tel: 608 050 715
E-mail: ksdziesiatka@interia.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 16:00-19:00
sobota 10:00-14:00

Adres
ul. Kościerska 1A
83-300, Kartuzy
województwo Pomorskie