Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Grom”

grom
Dostępna broń: broń pneumatyczna, broń sportowa, broń wojskowa, broń bojowa krótka, karabiny centralnego zapłonu, broń maszynowa krótka, broń maszynowa gładkolufowa, broń czarnoprochowa, broń myśliwska
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Klub strze­lec­ki „GROM” sku­pia mi­ło­śni­ków strze­lec­twa spor­to­we­go. Na strzel­ni­cy klu­bo­wej or­ga­ni­zo­wa­ne są za­wo­dy strze­lec­kie nie tyl­ko dla człon­ków ale rów­nież otwar­te za­wo­dy dla wszyst­kich chęt­nych.

Kontakt
www: http://grom.tbg.net.pl
Tel: 692 435 702
E-mail: grom.tbg@gmail.com
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Strzelecka 6
39-400, Tarnobrzeg
województwo Podkarpackie