Strzelnica Klubu Strzeleckiego LOK „Impuls” Szczecinek

impuls

Dostępna broń: karabin pneumatyczny, pistolet pneumatyczny, karabin sportowy, pistoletu sportowy
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Klub Strze­lec­ki „Im­puls” ofe­ru­je tre­nin­gi strze­lec­kie 3 ra­zy w ty­go­dniu, moż­li­wość na­uki strze­la­nia oraz do­brą za­ba­wę.

Kontakt
www: http://www.impuls.szczecinek.pl
Tel:  brak danych
E-mail: impuls@szczecinek.pl
Godziny otwarcia: brak danych

Adres
ul. Szczecińska,
Szczecinek
województwo Zachodniopomorskie