Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego „Obrońca”

obronca
Informacje podstawowe
Dostępna broń: broń kaliber .22 LR, broń kaliber 4.5, broń kaliber 7.62, broń kaliber 9 mm, broń gładkolufowa śrutowa, broń kaliber 7.65, broń Repliki 1850,
Ilość stanowisk: 5
Długość torów: 25 m

Opis
Strzel­ni­ca kry­ta, prze­zna­czo­na do pro­wa­dze­nia strze­lań szko­le­nio­wych, spor­to­wych, re­kre­acyj­nych oraz tre­nin­gów strze­lec­kich z bro­ni pal­nej.

Kontakt
www: http://www.obronca.org
Tel: 602 219 227
E-mail: biuro@obronca.org
Godziny otwarcia:
środa 18:00-22:00
niedziela 10:00-18:00
w innym czasie dla minimum 4-5 osób – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (w terminach i czasie do uzgodnienia).

Adres
ul. Słowackiego 3
07-405, Troszyn
województwo Mazowieckie