Strzelnica „Krakow Valley Shooting Range”

strzelnica-paczoltowice

Dostępna broń: Broń długa: m.in. AK-47, M4, SAIGA 107, BRNO 2, PPSz-41, Mossberg mod.88, Winchester SXP, Winchester SXP Desert, Mossberg MVP Varmint
Broń krótka: m. in. Glock 17 gen. 3 i 4, CZ P09, MAG 95, NORINCO 1911A1, Walther P99, Smith&Wesson, PM-63 RAK
Ilość stanowisk: 10
Długość torów: 50 m

Opis
Zapra­szamy ama­to­rów moc­nych wra­żeń: tutaj strze­lamy z praw­dzi­wej broni i ostrej amu­ni­cji! Strzel­nica, otwarta dla wszyst­kich chęt­nych, jest cało­rocz­nym kry­tym obiek­tem prze­zna­czo­nym do pro­wa­dze­nia strze­lań spor­towo-rekre­acyj­nych, sta­tycz­nych i dyna­micz­nych.

Kontakt
www: http://strzelnicabojowa.pl
Tel: 660 66 99 77
E-mail: rezerwacje@strzelnicabojowa.pl

Godziny otwarcia
wtorek-piątek: 12.00 – 20.00
sobota-niedziela: 10.00 – 20.00

Adres
Paczółtowice 328
32-065, Krzeszowice
województwo Małopolskie