Strzelnica KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi

klub-strzelecki-dziesiatka-lok-w-lodzi

Dostępna broń: Karabiny, pistolety i rewolwery bocznego i centralnego zapłonu Vostok, Jack, Astra, Mag, Margolin, HS, S&W itd. Broń pneumatyczna Haenel, Iż, Łucznik
Ilość stanowisk: 7 torów pneumatycznych, 8 torów kulowych
Długość torów: 10m (pneumatyczne), 25m i 50m (kulowe)

Opis
Klub Strze­lec­ki „Dzie­siąt­ka” ofe­ru­je szko­le­nie pod opie­ką fa­cho­wych in­struk­to­rów i sę­dziów, tre­nin­gi w do­god­nych go­dzi­nach, udział w atrak­cyj­nych za­wo­dach strze­lec­kich oraz za­wo­dy wy­jaz­do­we. W klubie organizowane są przez cały rok zawody ze strzelań statycznych i dynamicznych.

Kontakt
www: http://ksdziesiatka.pl/
Tel:  brak danych
E-mail: biuro@ksdziesiatka.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa 10:00-18:00

Adres
ul. Konstantynowska 1,
94-303, Łódź
województwo Łódzkie