Strzelnica KS „Społem”

ks-spolem

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Strze­lec­two spor­to­we (Sek­cja mie­sza­na: mę­sko – żeń­ska) od­by­wa się w ka­te­go­riach: mło­dzik, ju­nior młod­szy i ju­nior mło­dzie­żo­wiec. Na­bór do sek­cji strze­lec­kiej od­by­wa się przez ca­ły rok.

Kontakt
www: http://www.ksspolem.pl/sstrzelecka_info_klubu_KS_Spolem.html
Tel:  (42) 632 65 19
E-mail: strzelectwo@ksspolem.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek 13:00-19:00

Adres
ul. Północna 36,
91-425, Łódź
województwo Łódzkie