Strzelnica KŻR LOK Radecznica

10151764_226978477509705_665671237_n

Do­stępna broń: CZ-75, KBK AKMS
Ilość sta­no­wisk: 6
Dłu­gość torów: 25, 70 metró­w

Opi­s

Za­pra­szamy na strzel­nicę.

In­for­ma­cje kon­tak­to­we­
Www: www. face­book. com/lok. radecz­ni­ca­
E-mail: lok-radecz­ni­ca­@wp. pl

W sprawach terminów zawodów oraz organizacyjnych proszę o kontakt Tel: 665 448 044

Adre­s
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecz­nica za Urzę­dem Gmi­ny­
woje­wódz­two Lubel­skie­