Strzelnica ŁGS ORZEŁ LOK

lgs-orzel-lok

Dostępna broń: Webley Raider 10, TAU 7, Webley Longbow, AirArms ProSport, BMK-12
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Łódz­ka Gru­pa Strze­lec­ka Orzeł LOK jest klu­bem spor­to­wym w ra­mach Li­gi Obro­ny Kra­ju, sku­pia­ją­cym mi­ło­śni­ków te­re­no­we­go strze­lec­twa pneu­ma­tycz­ne­go.

Kontakt
www: http://www.orzel.org.pl
Tel: 792 44 25 97 (po 16)
E-mail: lgs@orzel.org.pl
Godziny otwarcia:
brak danych

Adres
ul. Galla Anonima 11
92-624, Łódź
województwo Łódzkie