Strzelnica „Lizawka”

Dostępna broń: broń myśliwska, broń sportowa
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: 100 m

Opis
Na te­re­nie strzel­ni­cy „Li­zaw­ka” na­le­żą­cej do Pol­skie­go Związ­ku Ło­wiec­kie­go znaj­du­ją się osie śru­to­we i ku­lo­we.

Kontakt
www: https://www.facebook.com/StrzelnicaLizawka
Tel: (61) 878 04 67, 667 940 457
E-mail: brak danych
Godziny otwarcia:
wtorek–piątek 14:00-19:00
sobota 9:00-18:00
niedziela 9:00-14:00

Adres
ul. Bałtycka 1
61-013, Poznań
województwo Wielkopolskie