Strzelnica LOK Bychawa

strzelnica-lok-bychawa

Dostępna broń: kbk AK, Mosin, kbks, CZ, Glock, Makarow, Margolin, broń gładkolufowa
Ilość stanowisk: 8
Długość torów: 100 m

Opis
Na te­re­nie by­chaw­skiej strzel­ni­cy LOK od­by­wa­ją się za­wo­dy i in­ne im­pre­zy strze­lec­kie przy uży­ciu no­wo­cze­snej bro­ni na amu­ni­cję sca­lo­ną oraz z hi­sto­rycz­nej bro­ni od­przo­do­wej.

Kontakt
www: http://strzelba.net/lok-bychawa
Tel:  515 071 644
E-mail: drag.marian@o2.pl
Godziny otwarcia: od 8:00 do 19:00

Adres
23-100, Bychawa
województwo Lubelskie