Strzelnica LOK Twardogóra

lok-twardogora

Dostępna broń: broń krótka pneumatyczna bocznego i centralnego zapłonu, broń długa pneumatyczna i bocznego zapłonu
Ilość stanowisk: 8
Długość torów: 50 m

Opis
Strzel­ni­ca użyt­ko­wa­na przez LOK Twar­do­gó­ra jest strzel­ni­cą miej­ską, któ­rej wła­ści­cie­lem jest Gmi­na Twar­do­gó­ra. Na strzel­ni­cy moż­na or­ga­ni­zo­wać wszel­kie im­pre­zy strze­lec­twa sta­tycz­ne­go, dy­na­micz­ne­go oraz czar­no­pro­cho­we­go.

Kontakt
www: http://www.lok.twardogora.org.pl
Tel: (71) 315 87 89; (71) 315 00 99
E-mail: zmg_twardogora@lok.org.pl, lok.twardogora@wp.pl, lok.twardogora@gmail.com
Godziny otwarcia:
sobota i niedziela od 13:00 do zmierzchu

Adres
ul. Plac Targowy 3
56-416 , Twardogóra
województwo Dolnośląskie