Strzelnica Międzynarodowego Klubu Strzeleckiego „Astra”

strzelnica astra

Dostępna broń: pistolety, rewolwery, karabinki, karabiny i strzelby
Ilość stanowisk: 14
Długość torów: 25 m, 35 m, 50 m, 100 m

Opis

Główny cel dzia­łal­no­ści strzel­nicy MKS ASTRA to popu­la­ry­za­cja w Pol­sce strze­lec­twa Par­ku­ro­wego, myśliw­skiego i innych typów strze­lec­twa spor­to­wego, popu­la­ry­za­cja spor­tów strze­lec­kich, pro­wa­dze­nie tre­nin­gów strze­lec­kich przez funk­cjo­na­riu­szy poli­cji, straży leśnej, służb ochrony, LOK.

Dostępna broń
Kara­bi­nek spor­towy 7,62 x 39 mm., TT-33,P-99,CZ-52, Mar­go­lin 5,6 mm, Rewol­wer Tau­rus 5,6 mm, kara­binek spor­towy bocz­nego zapłonu 5,6 mm, kara­bin spor­towy cen­tral­nego zapłonu 222 REM, Strzelba półau­to­mat 12/76, Bock BRO­UW­NING 12/70.

Kontakt
www: http://mks-astra.pl
Tel: 727 604 646, 507 987 564
E-mail: astra@mks-astra.pl
Godziny otwarcia:
wtorek–niedziela 8.00–20:00

Adres
Skoraczewo k. Wąwelna
województwo Kujawsko-Pomorskie