Strzelnica Militarna w parku „Mazurolandia”

mazurolandia

Dostępna broń: brak danych
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca mi­li­tar­na to miej­sce, w któ­rym moż­na wy­ka­zać się swo­imi zdol­no­ścia­mi snaj­per­ski­mi od­da­jąc strza­ły z re­plik bro­ni z okre­su II woj­ny świa­to­wej.

Kontakt
www: http://www.mazurolandia.pl/?c=strzelnicamilitarna
Tel:  693 616 083
E-mail: mazurolandia@mazurolandia.pl
Godziny otwarcia:
od 1 stycznia do 18 kwietnia 9:00 – do zmroku
od 19 kwietnia do 27 czerwca 9:00 – 18:00
od 28 czerwca do 31 sierpnia 9:00 – 20:00
od 1 września do 28 września 9:00 – 18:00
od 29 września do 31 grudnia 9:00 do zmroku

Adres
Parcz 7/1
województwo Warmińsko-Mazurskie