Strzelnica na terenie parku linowego „Adrenalina”

adrenalina

Dostępna broń: wiatrówka długa, wiatrówka krótka
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca w par­ku li­no­wym „Adre­na­li­ne” ofe­ru­je moż­li­wość spraw­dze­nia swo­ich moż­li­wo­ści strze­lec­kich z bro­ni ta­kich jak łuk (15 strza­łów do sło­mia­nej tar­czy), Mar­ker Pa­int­bal­lo­wy (15 strza­łów wy­strze­lo­nych w kie­run­ku ma­ne­ki­na) oraz wia­trów­ka dłu­ga lub krót­ka (15 strza­łów do pa­pie­ro­wej tar­czy).

Kontakt
www: http://www.parklinowy-oborniki.pl/strzelnica
Tel: 506 384 140, 505 107 720
E-mail: biuro@parklinowy-oborniki.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek 15:00-19:00
piątek – niedziela 11:00-19:00

Adres
ul. Łopatyńskiego
64-600, Oborniki
województwo Wielkopolskie