Strzelnica „Pasternik”

strzelnica pasternik

Dostępna broń: broń małokalibrowa, broń bojowa, broń maszynowa
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Strzel­ni­ca „Pa­ster­nik” po­sia­da sta­no­wi­ska kry­te i otwar­te. Na te­re­nie obiek­tu znaj­du­je się strzel­ni­ca spor­to­wo-bo­jo­wa oraz strzel­ni­ca do rzut­ków. To­ry pi­sto­le­to­we po­sia­dają me­cha­nicz­nie prze­suw­ne tar­cze ste­ro­wa­ne bez­prze­wo­do­wo, a to­ry ka­ra­bi­no­we – me­cha­nicz­ne zmie­nia­cze tarcz ste­ro­wa­ne prze­wo­do­wo z ob­ser­wa­cja mo­ni­to­rin­go­wą.

Kontakt
www: http://www.strzelnicapasternik.pl
Tel: 691 462 152, 693 128 048
E-mail: biuro@strzelnicapasternik.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 8:00–17:00
niedziela 8:00–15:00

Adres
ul. Pasternik 128
31-354, Kraków
województwo Małopolskie