Strzelnica sportowa Wapienniki

Sparta_logo_kolor_RGB

Dostępna broń: pistolety, karabiny, karabiny sportowe
Ilość stanowisk: 4
Długość torów: 25 m, 50 m, 75 m

Opis
Strzel­nica spor­towa Wapien­niki
daje moż­li­wość strze­la­nia z odle­gło­ści do 75 m. Obiekt zlo­ka­li­zo­wany jest w sta­rej kopalni Wap­nia w odle­gło­ści 10 km od Radom­ska. Strzel­nica posiada od 3 do 4 torów strze­lec­kich więc dosko­nale nadaje się do orga­ni­za­cji strze­la­nia pod­czas imprez inte­gra­cyj­nych. Można na niej orga­ni­zo­wać także szko­le­nia oraz nie­wiel­kie zawody strze­lec­kie.

Dostępna broń
pistolet (np. Glock kal. 9 mm),
karabin (np. AK 47 kal. 7,62 mm)
karabinek sportowy (np. Brno 1 kaliber 6 mm)

Informacje kontaktowe
Www: sparta.org.pl/strzelnica​
E-mail: marcin.wiecek@sparta.org.pl
Tel: 512 263 956
Godziny otwarcia:
Czynne zawsze po uprzednim kontakcie

Adres
ul. Smotryszów 17
97-512 Kodrąb
województwo Łódzkie