Strzelnica „Sten”

Dostępna broń: Cz, Glock, AK 47, Mosin
Ilość stanowisk: 4
Długość torów:  2 x 100 m, 2 x 25 m

Opis
Strzel­nica poło­żona na obrzeżu miej­sco­wo­ści. Jako kulo­ch­wyt sta­nowi wysoka pio­nowa ściana pia­sku i lessu. Co sobotę i nie­dzielę zawsze coś się dzieje.

Kontakt
www:
Fb:
Tel: 503 018 926
E-mail: sten.wawolnica@gmail.com

Godziny otwarcia:
sobota: 09:00 – 16:00
niedziela: 09:00 – 16:00

Adres
ul. Gosławskiego 8 (droga na Niezabitów)
24-160, Wąwolnica
województwo Lubelskie