Strzelnica Zarządu Powiatowowego LOK we Włoszczowie

Dostępna broń: broń krótka, broń długa
Ilość stanowisk: brak danych
Długość torów: brak danych

Opis
Za­rząd Po­wia­to­wy Li­gi Obro­ny Kra­ju we Włosz­czo­wie zaj­mu­je się strze­la­niem z bro­ni krót­kiej, dłu­giej, wła­snej i klu­bo­wej a tak­że or­ga­ni­za­cją za­wo­dów wo­je­wódz­kich i klu­bo­wych.

Kontakt
www: http://www.zplok.pl
Tel: 602 505 373 (Tadeusz Tatar – prezes), 660 227 858 (Mirosław Opałko – skarbnik)
E-mail: lok.wloszczowa@zplok.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00-12:00

Adres
ul. Wiśniowa 23
29-100, Włoszczowa
województwo Świętokrzyskie